کشمش تیزابی بی دانه

شرکت صادراتی کشمش تیزابی بی دانه

کشمش یکی از محصولاتی است که اغلب دردسته خشکبار و آجیل ها جای می گیرد. این محصول در واقع به دست آمده از انگور می باشد و انگور پس از خشک شدن تبدیل به کشمش های مخت

بیشتر بخوانید

قیمت فروش کشمش تیزابی بی دانه

کشمش تیزابی یکی از انواع کشمش است که از همانند سایر کشمش به دست می آید با این تفاوت که برای تسریع در فرآیند خشک شدن در این محصول از تیزاب یا محلول های قلیایی اس

بیشتر بخوانید

فروش انواع کشمش تیزابی بی دانه

فروش انواع کشمش تیزابی بی دانه در ایران در راستای تولید عمده این محصول با روش های متفاوت انجام می شود، تا مشتریان در بازار های داخلی و همچنین در بازار های صادرا

بیشتر بخوانید