انواع کشمش صادراتی

عرضه انواع کشمش سبز صادراتی

عرضه انواع کشمش سبز صادراتی به صورت عمده و خرده صورت می گیرد. کشمش سبز را از انواع انگور رسیده و شیرین فرآوری می کنند. کشمش سبز گر چه کوچک به نظر می آید اما این

بیشتر بخوانید

عرضه انواع کشمش پلویی صادراتی

عرضه انواع کشمش پلویی صادراتی در بازار در طیف های متنوعی انجام می شود که هر یک دارای رنگ و شکل های مختلفی بوده و در انواع دانه دار و بیدانه در اندازه های مختلف

بیشتر بخوانید