توزیع کشمش تیزابی

توزیع مستقیم کشمش تیزابی قوچان

کشمش ها از جمله محصولاتی هستند که از انگور به دست می آیند و بسته به نوع انگوری که از آن تهیه شده اند به شکل های مختلف می توان آنها را مشاهده کرد.
کشمش ت

بیشتر بخوانید

مراکز توزیع کشمش تیزابی درجه یک

کشمش تیزابی درجه یک دارای منقاضیان زیادی در داخل و خارج کشور می باشد به طوری که صادرات این کشمش به کشورهای زیادی انجام می شود این نوع کشمش از انگور بدون دانه بد

بیشتر بخوانید

توزیع انواع کشمش تیزابی مرغوب

کشمش میوه خشکی است که از انگور به دست می آید. این محصول جزو  خشکبار دسته بندی می شود. کشمش انواع مختلفی دارد و به روش های متفاوت تهیه می شود. یکی از انواع

بیشتر بخوانید