توزیع کشمش سبز قلمی

مرجع توزیع کشمش سبز قلمی تازه

کشمش سبز قلمی از خشک کردن انگور سبز به دست می آِید .این نوع از کشمش ها در کنار نخود استفاده می شود و به عنوان سوغاتی یاد می شود .هنگامی که به مشهد سفر می کنید ب

بیشتر بخوانید

شرکت توزیع کشمش سبز قلمی بسته بندی

باید گفت که کشمش ها در فصل خود پس از جمع آوری و تمیز کردن آنها را از چوب ها یشان جدا کرده بعد کشمش را به صورت بسته بندی و کارتونی درآمده و به وسیله دلالان یا تا

بیشتر بخوانید