توزیع کشمش قرمز

توزیع کننده عمده کشمش قرمز هسته دار

کشمش محصول خشک شده میوه انگور است. و دارای انواع و رنگ بندی های متفاوت است. از جمله کشمش سبز ،کشمش قرمز و کشمش پلویی و غیره. کشمش قرمز هسته دار از انواع کشمش اس

بیشتر بخوانید