توزیع کشمش قوچان

توزیع مستقیم کشمش تیزابی قوچان

کشمش ها از جمله محصولاتی هستند که از انگور به دست می آیند و بسته به نوع انگوری که از آن تهیه شده اند به شکل های مختلف می توان آنها را مشاهده کرد.
کشمش ت

بیشتر بخوانید