تولیدکننده مویز دانه دار

بهترین تولیدکننده مویز دانه دار

انگور های سیاه یکی از بهترین گونه از انگور های تولید شده در ایران است که به دلیل محبوبیت فراوان از آن کشمشی تهیه می شود که کشمش مویز نام گرفته است. بهترین تولید

بیشتر بخوانید