تولیدکننده مویز پلویی

تولیدکننده انواع مویز پلویی

مویز یک فرآوری انگور می باشد که بسیار خاصیت دارد. مویز ها معمولا از انگور شاهانی به دست می آیند. مویز ها سیاه رنگ می باشند. تولیدکننده انواع مویز پلویی، بهترین

بیشتر بخوانید