تولید کشمش پلویی ارگانیک

مراکز تولید کشمش پلویی ارگانیک

کشمش یکی از بهترین خوراکی هایی می باشد که از تبخیر انگور مختلف به وجود می‌آید. کشمش به روش های مختلفی از جمله: آفتابی، زرد، تیزابی و غیره درست می شود. این فراور

بیشتر بخوانید