خرید مویز هسته دار

خرید برترین مویز هسته دار

مویز که به آن انگور سیاه خشک شده نیز گفته می شود، یکی از خشکباری است که این روزها جایگاه ویژه ای در میان آجیل ایرانیان پیدا کرده و ما شاهد رونق خرید برترین مویز

بیشتر بخوانید