شرکت توزیع کشمش سبز

شرکت توزیع کشمش سبز قلمی بسته بندی

باید گفت که کشمش ها در فصل خود پس از جمع آوری و تمیز کردن آنها را از چوب ها یشان جدا کرده بعد کشمش را به صورت بسته بندی و کارتونی درآمده و به وسیله دلالان یا تا

بیشتر بخوانید