صادرات کشمش کاشمر

مرکز صادرات کشمش به صورت فله در کاشمر

در حال حاضر مرکز صادرات کشمش فله کاشمر آن را به صورت عمده و مستقیم با کوتاه نمودن دست واسطه گران داخلی و خارجی آن را در کیفیت منحصر به فرد و ممتاز و نیز بسته بن

بیشتر بخوانید