صادرکنندگان کشمش افتابی

صادرکنندگان کشمش افتابی کاشمر

کشمش افتابی کاشمر به قدری پرخاصیت و خوش طعم است که امروزه کمتر فردی وجود دارد که آوازه این کشمش درجه یک را نشنیده باشد. با توجه به انباشته شدن بازار داخلی از کش

بیشتر بخوانید