فروش فله مویز

فروش فله مویز سرخ هسته دار

مویز سرخ هسته دار یکی از بهترین نوع کشمش است که در صورتی که هسته آن کاملا خورد شود بسیار مفید و مرغوب است که دارای طبیعت گرم و خشک است و در درمان بیماری های مخت

بیشتر بخوانید