فروش کشمش افتابی

مرکز فروش کشمش بیدانه افتابی

به انگور خشک شده کشمش می گویند کشمش انواع مختلفی از جمله: افتابی، سبزه و تیزابی دارد که هر کدام برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد، کشمش ارزش غذایی با

بیشتر بخوانید