فروش کشمش بدون هسته

فروش کلی کشمش بدون هسته

کشمش بدون هسته برای اولین بار در استانهای شمالی کشورمان تولیدگردیدو یکی از مرغوب تربت خشکبار کشورمان است که مصرف زیادی در داخل کشور وجود دارد و برای صادرات نیز

بیشتر بخوانید