فروش کشمش ملکان

فروش بهترین کشمش کالیفرنی ملکان

کشمش کالیفرنی ملکان یکی از بهترین انواع کشمش است که به کشمش انگوری هم معروف است. این کشمش دانه ندارد و طعم آن بسیار خوب و شیرین است. کشمش کالیفرنی به علت کیفیت

بیشتر بخوانید

فروش ویژه کشمش تیزابی طلایی ملکان

کشمش به انگور های خشک شده ای گفته می شود که از کشور های مختلف برلی خشک کردن آن استفاده می شود و یکی از معروف ترین نوع کشمش ها، کشمش تیزابی طلایی نام گرفته است.

بیشتر بخوانید