مرکز بازرگانی مویز

مرکز بازرگانی مویز بی دانه

یکی از کشمش های مرغوب و ممتاز که هم در بین مصرف کنندگان ایرانی به درجات خوبی از محبوبیت دست یافته و هم در بازارهای صادراتی و بین مشتریان خارجی، به عنوان یک کشمش

بیشتر بخوانید