مرکز کشمش تیزابی

بهترین مرکز کشمش تیزابی مرغوب در کاشمر

کشمش تیزابی با استفاده از بهترین روش ها به دست آمده است که طعم بسیار خوبی دارد. این کشمش به دو صورت خام و پخته شده در غذا به مصرف می رسد. بهترین مرکز کشمش تیزاب

بیشتر بخوانید