مویر مرغوب کاشمر

توزیع کننده مویر مرغوب کاشمر

یکی از کشمش های متفاوت که دارای درصد گوشت بیشتری نسبت به سایر نمونه های موجود می باشد، مویز است که در نقاط مختلفی از کشور به عمل می آید. از تولیدکنندگان اصلی مو

بیشتر بخوانید