مویز قرمز پلو

عرضه مستقیم مویز قرمز ویژه پلو

مویز قرمز یکی از محصولات و فرآورده های به دست آمده از انگورهای شاهانی یا دانه درشت است که نسبت به انواع مویزهای دیگر خوش رنگ تر است و طعم شیرین تری هم دارد. این

بیشتر بخوانید