نمایندگی کشمش کاشمر

نمایندگی توزیع کشمش افتابی کاشمر

کشمش از جمله خوراکی های مقوی و لذیذی می باشد که با توجه به نوع خشک کردن، در گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند. در این بین کشمش آفتابی، با توجه به ارگانیک بوده و

بیشتر بخوانید