پخش مویز سبز

پخش عمده مویز سبز در تهران

مویز سبز از انگور تهیه می شود، به این صورت که انگور را به چند روش خشک کرده و مویز به دست می آید. مویز صادراتی باید از نظر کیفیت بسیار عالی باشد. همچنین این محصو

بیشتر بخوانید