پخش کشمش کاشمری

مرکز پخش کشمش سبز کاشمری به صورت فله

کشمش سبز فله دارای بازار فروش خوبی می باشد. یکی از انواع کشمش سبز موجود در بازار کشمش کاشمری می باشد که جزء کشمش های مرغوب بازار می باشد. این کشمش به دلیل داشتن

بیشتر بخوانید