کارخانه عرضه مویز

کارخانه عرضه مویز بی دانه

مویز نوعی کشمش است که از دانه های انگور سیاه به دست می آید و به انواع بی دانه و دانه دار تقسیم می شود. کشمش مویز بی دانه بسیار خوش طعم و شیرین است و به عنوان کش

بیشتر بخوانید