کارخانه عرضه کشمش

کارخانه عرضه کشمش سبز خلیل اباد

کارخانجات فعال ایرانی با داشتن تعهد کاری سالانه عملیاتی را متکی بر تولید و عرضه کشمش سبز خلیل اباد در کشور قابل دست یابی می کنند چون نه تنها مصرف کنندگان در این

بیشتر بخوانید