کشمش بی دانه صادراتی

شرکت صادراتی کشمش تیزابی بی دانه

کشمش یکی از محصولاتی است که اغلب دردسته خشکبار و آجیل ها جای می گیرد. این محصول در واقع به دست آمده از انگور می باشد و انگور پس از خشک شدن تبدیل به کشمش های مخت

بیشتر بخوانید