کشمش پلویی آفتابی

توزیع مستقیم کشمش پلویی آفتابی

کشمش محصولی است که از خشک شدن انواع انگور به دست می آید. کشمش پلویی آفتابی یکی از انواع کشمش می باشد که خواص بی نظیری دارد. این نوع کشمش از سایر کشمش های دیگر خ

بیشتر بخوانید