کشمش کالیفرنی ملکان

فروش مستقیم کشمش کالیفرنی ملکان

کشمش کالیفرنی ملکان یک کشمش طلایی خوش رنگ است که بسیار خوشمزه است و از بهترین انگور ها که طبیعی و ارگانیک هستند به بدست می آید و با اضافه کردن گوگرد مجاز به این

بیشتر بخوانید

فروش تضمینی کشمش کالیفرنی ملکان

کشمش کالیفرنی ملکان بهترین فرآورده تولید شده از انگور است که به روش سنتی و صنعتی هم قابل تولید می باشد.‌این محصول به صورت دانه دار و بدون دانه بوده که هر کدام م

بیشتر بخوانید